Asansör Terimleri

 • ANİ FREN SİSTEMİ; Raylar üzerinde ani frenleme hareketi olan paraşütlü sistemdir.
 • ARAÇ ASANSÖRÜ; Kabin boyutu ticari olmayan motorlu araçları taşıyacak standartlarda yapılmış asansördür.
 • ASANSÖR BOŞLUĞU; Kuyu dibi, kuyu tavanı ve kuyu duvarlarından oluşur. Kabin ve eğer varsa karşı ağırlığın yerleştirildiği boşluktur.
 • ASANSÖR KUYUSU; Asansör boşluğu ile aynı anlama gelmektedir.
 • BEYAN HIZI; Tasarlanan asansörün, kabin hız değeri mt/sn olarak ifade edilir.
 • BEYAN YÜKÜ; Tasarlanan asansörün yük taşıma kapasitesini ifade eder.
 • DENGELEME AĞIRLIĞI; Kabin ağırlığının bir kısmı ya da tümünün dengeleyerek enerji tasarrufu yapar.
 • ELEKTRİK GÜVENLİK ZİNCİRİ; Bağlı olan elektrikli güvenlik cihazlarının bütününe verilen isimdir.
 • EN KÜÇÜK HALAT KOPMA YÜKÜ; Halatın anma çapının karesi ile halat tellerinin anma dayanımı ve halatın yapısına göre bir katsayının çarpımına eşittir.
 • ETEK; Kabinin giriş veya durak kapısının girişinden aşağı doğru düşey doğrultuda bulunan düzgün bir kısmıdır.
 • GÜVENLİK TERTİBATI; Aşağı doğru inen kabinin fazla hızlanması veya askı sisteminin kopması durumunda devreye giren ve frenleyerek sabit tutan, mekanik bir sistemdir.
 • HIZ REGÜLATÖRÜ; Asansör kabini belli bir hıza ulaşınca tahrik tertibatını devre dışı bırakır ve eğer gerekirse güvenlik tertibatını çalıştıran sistemdir.
 • İSKELET; Kabinin, dengeleme ağırlığını veya karşı ağırlığı taşıyan, askı halatlarına bağlı metal bir çerçevedir. İskelet kabin duvarının bir parçası da olabilir.
 • KABİN BÜKÜLGEN KABLO; Kumanda ile kabin arasındaki bağlantıyı sağlayan bükülme özelliğine sahip kablodur.
 • KARŞI AĞIRLIK; Sürtünme ile tahrik sağlayan kütleye verilen isimdir.
 • KAYMALI GÜVENLİK TERTİBATI; Kılavuz raylarını etkileyerek frenleme etkisinin sürtünme ile gerçekleştirdiği dengeleme ağırlığı veya karşı ağırlığında meydana gelen gücün kabul edilebilir bir düzeye sınırlanması için özel önlemlerin alındığı güvenlik sistemidir.
 • KILAVUZ RAYLARI; Dengeleme ağırlığında veya karışı ağırlıkta kılavuz eden asansör kısımlarına verilen isimdir.
 • KİLİT AÇILMA BÖLGESİ; Asansör kapısının kilidinin açılmasına izin verilmesi için, kabin tabanının durak seviyesinin üstünde ve altında olması gereken bölgeye verilen isimdir.
 • OTOMATİK SEVİYELEME; Asansörün boşaltma ve yükleme sırasında birbirini takip eden hareketlerle durma süresinin ayarlandığı sistemdir.